Personuppgifter

Visning Klassiska

Personuppgiftslagen (PuL) gäller från 2001-10-01 fullt ut i Sverige. Denna information är en beskrivning av hur Stockholms Auktionsverk behandlar personuppgifter.Personuppgifter som lämnas i exempelvis Internetkund- ansökningar, inropsuppdrag, spad- registreringar och försäljningsuppdrag behandlas av oss för att fullgöra ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan och efter avtal träffats.

Personuppgifterna behandlas också för marknadsförings- ändamål, exempelvis utskick av Auktionstidningen och inbjudningar till visningar och andra aktiviteter. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser.

Om Du önskar få information om vilka personuppgifter om Dig som Stockholms Auktionsverk behandlar kan Du inkomma med en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran härom ställd till:

Stockholms Auktionsverk
PuL
Box 5274
102 46 Stockholm

Du kan till samma adress anmäla om Du inte vill att Dina uppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress.