1020. Kandelabrar, Alexander I

Esineen kuvaus
KANDELABRAR, ett par, Alexander I, sannolikt S:t Petersburg, för vardera fyra ljus, matterad och polerad brännförgylld och mörkpatinerad brons, fyrkantigt postament med kymationbård och lejonmaskaroner, krönt av stående karyatider bärande kandelabrar, ljusarmar med växtornamentik, övre ljuspipor med bladhölster, mittstammen med lejonmaskaroner och örnar, höjd 73 cm; ställvis slitage, mindre ring saknas

LITTERATUR:
Pavlovsk. Dvortsovo-parkovyy ansambl, Lenizdat 1989, opaginerad, jämför kandelabrar i sovrum på Pavlovsk