1019. Kandelabrar, Alexander I

Esineen kuvaus
KANDELABRAR, ett par, Alexander I, sannolikt S:t Petersburg, för vardera två ljus, matterad och polerad brännförgylld och mörkpatinerad brons, fyrkantig bas på tassfötter, uppsvängd form med postament, sittande nautiska figurer krönta av kandelaber, ljusarmar med växtornamentik, mitten med spira krönt av pinjekotte, höjd 38,5 cm; ena med lagningar