1005. Spegel, barock

Esineen kuvaus
SPEGEL, barock, Frankrike/Flandern, 1600-talets andra hälft, fanerad med sköldpadd, svärtade hopplister kvicksilverfolierat glas, 72,5 x 59,5 cm; smärre lagningar

Sköldpadden nyttjades redan tidigt som prydnadsmaterial i Orienten och kom via Egypten till det romerska riket, där man uppskattade det vackert mönstrade materialet. Genom sågning, filning och polering bearbetades materialet som efter upphettning kan böjas eller sammanpressas allt efter behag. Hårdare och mera spröt än vanligt horn användes sköldpadda till exklusiva bokpärmar, dosor, kabinettskåp, skrin och spegelramar. Under barocken blev materialet populärt inom de kunglig hoven och högadeln, som lät tillverka dyrbara föremål i det exotiska materialet. Barockens lust att dekorerar kom till uttryck genom hopplister, en trälist med krusig profil, bildad av små, regelbundet upprepade vågformer. Genom avancerade svarvning kunde man framställa de avancerade listerna i ebenholz eller lövträd som svärtades.